ஜனநாயக திருவிழா!

ஓட்டு போட்டாச்சு!

நோட்டாவிற்கு போடும் பொழுது அனைத்து சுயேட்சைகளையும் சேர்த்தே நிராகரிக்கிறோம் என்பதை நினைவில் கொள்வோம்.

Leave a Reply

Your email address will not be published.